درس خوشنویسی

دانش آموزان عزیز تصاویر مربوط به درس خوشنویسی، آشنایی با خطوط می باشد.
شما عزیزان می بایست یکی از تصاویر زیر را جهت نقاشی خط انتخاب نمایید و پس از آماده سازی ( طبق تدریس معلم ) برای کار به کلاس بیاورید.


طراحی از بناها و فضاهای معماری

درس سوم فصل سوم طراحی با موضوع طراحی از بناها و فضاهای معماری است. دانش آموزان با توجه به اشکال هندسی از بناهای موجود طراحی کنند و بعد با مداد رنگی یا مداد B6 سایه بزنند.
 
طراحی از پرندگان

تصاویر پرندگان مربوط به درس طراحی از پرندگان است. دانش آموزان عزیز از خروس با مداد رنگی طراحی کرده و بکشید.

طراحی از حیوانات
1