قابل توجه

دانش آموزان عزیز،
با توجه به اینکه امکان قرار دادن فایل صوتی و تصویری بر روی سایت دبیرستان وجود ندارد. خواهشمند است برای دریافت تکالیف به کانال ایتا مراجعه نمایید.
با سپاس
 
با دبیر معارف اسلامی
صفحه 1
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
 
با دبیر معارف اسلامی
 
با دبیر قرآن

سلام، دختران گلم
enlightened تهیه فلش کارت لغات درس های هشتم و نهم و...
قرائت و تمرین درس نهم؛ صفحات 86، 87 و 90
قرائت و تمرین درس هشتم؛ صفحات 78، 79 و 82
موفق باشید
 
با دبیر ادبیات فارسی

دانش آموزان پایه هشتم با آرزوی سلامتی برای تک تک شما؛
تمام واژه نامه ها آخر کتاب فارسی را حفظ کنید، بعد از تعطیلات پرسیده خواهد شد.

 
با دبیر عربی

قابل توجه دانش آموزان پایه هشتم
ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برای شما تمامی کلاس ها متن درس هشتم عربی را به همراه واژه ها حفظ کرده و کلاس هایی که قواعد درس هشت برایشان تدریس شده تمرین های مربوط به این درس را با قدت حل کنند.

 
با دبیر علوم تجربی

سلام؛
امیدوارم سلامت باشید و به زودی زود همدیگر رو ببینیم. 
تکالیف علوم زیررا در دفتر پاسخ بدهید بعد از تعطیلات بررسی خواهد شد.

با دبیر مطالعات اجتماعی 13 اسفندماه

سلام؛
امیدوارم حالتون خوب باشه و به زودی زود دور هم جمع بشیم و از کنار هم بودن لذت ببریم.
عزیزان درس 13 تا پایان درس 17 کتاب مطالعات را بخوانید و سوالات این دروس را با جواب در دفتر بنویسید بعد از تعطیلات بررسی خواهد شد.
با دبیر ریاضی 13 اسفندماه

سلام؛
امیدوارم سلامت و خوش باشید.
سوالات ریاضی زیر را در دفتر وارد کنید و سپس به آنها با دقت پاسخ دهید.

صفحه 1
صفحه 2
 
صفحه 3
 
با دبیر عربی

سلام
امیدوارم یکایک شما در پناه حق روزهای خوشی را سپری کنید و در سلامت کامل به سر ببرید و تمام دستورات پزشکی را رعایت کنید، ان شاء الله به زودی زود یکدیگر را ببنیم.
لطفاً تمارین کتاب کار درس ششم و هفتم هر چه باقی مانده خوانا و تمیز در کتاب حل شود و بعد از تطیلات به تمام تکالیف حتما رسیدگی خواهد شد و نمره تعلق خوهد گرفت.

 
با دبیر پیام های آسمانی

سلام به دختران گلم
امیدوارم حال همگی تان خوب باشد و از بلایا به دور باشید.
لطفاً موارد زیر را انجام داده و بعد از تعطیلات همراه خود داشته باشید:
درس های 9 و 10 خلاصه درس نوشته شود و سوال از متن درس طرح شود.
موفق باشید
فتح پور
 
با دبیر علوم تجربی

سلام،
امیدوارم سلامت باشید و به زودی زود همدیگر رو ببینیم. 
تکالیف علوم زیر را در دفتر پاسخ بدهید، بعد از تعطیلات بررسی خواهد شد.

 
 
با دبیر زبان انگلیسی

دختران عزیز پایه هشتم،
امیدوارم سلامت باشید و مکالمه زبان را فراموش نکنید و این سوالات را پاسخ بدهید. 
بعد از تعطیلات بررسی می شود.

با دبیر ادبیات

دانش آموزان عزیز؛
با آرزوی سلامتی برای تک تک شما،
سه صفحه واژه نامه آخر کتاب فارسی را حفظ کنید بعد از تعطیلات پرسیده خواهد شد.

با دبیر ریاضی

دانش آموزان پایه هشتم به سوالات ریاضی با دقت پاسخ دهید.

صفحه 1
صفحه 2