لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت دوم
خردادماه 1400

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
مهدیس آقابابائی
کلاس: 9/4
آناهیتا مهری
کلاس: 9/5

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.
کریستوفر مارلو


 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/1
ستاره ابوحمزه
معدل: 20
رتبه اول
عسل فروتن
معدل: 20
رتبه اول
مریم قاسمی
معدل: 20
رتبه اول
حانیه کریمیان
معدل: 19/93
رتبه دوم
محدثه نجفی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه زهرا منتظری
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/2
ستایش ارفعی
معدل: 20
رتبه اول
ثمین عابدکیخانی
معدل: 20
رتبه اول
یگانه محسنی
معدل: 20
رتبه اول
ملیکا نجفی
معدل: 20
رتبه اول
صدیقه یزدانی
معدل: 20
رتبه اول
هانیه یارلو
معدل: 20
رتبه اول
سیده نگار آزادبخت
معدل: 19/93
رتبه دوم
سما بیرانوند
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهدیه کریمی
معدل: 19/79
رتبه سوم
عسل عباسیان
معدل: 19/79
رتبه سوم
فاطمه موسوی
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/3
سحر عبداله زاده
معدل: 20
رتبه اول
شیدا نجاتی
معدل: 20
رتبه اول
نسترن صدیقی نهاد
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهدیه طالبلو
معدل: 19/93
رتبه دوم
ریحانه شیاعدار
معدل: 19/86
رتبه سوم
هانیه محمد
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/4
زینب طباطبایی
معدل: 20
رتبه اول
مهسا محمدپور
معدل: 20
رتبه اول
ستایش رئیسی
معدل: 19/93
رتبه دوم
تینا شهرابی
معدل: 19/93
رتبه دوم
ریحانه صالحی
معدل: 19/93
رتبه دوم
پرنیا بهاری
معدل: 19/86
رتبه سوم
هلنا وثوقی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/5
مریم افروزی
معدل: 20
رتبه اول
یاس محبی
معدل: 20
رتبه اول
بیتا میرزائی
معدل: 20
رتبه اول
الینا مرادی
معدل: 20
رتبه اول
سها عسگری همتا
معدل: 19/93
رتبه دوم
کیمیا قیامی
معدل: 19/93
رتبه دوم
ستایش خیرخواه
معدل: 19/93
رتبه دوم
زینب اتابکی
معدل: 19/79
رتبه سوم
ستایش فتحی
معدل: 19/79
رتبه سوم

رسول الله (صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله) :
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.