لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت دوم
خردادماه 1397

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
زهرا شریفیان
کلاس: 9/5
هانیه موسوی
کلاس: 9/5

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.
کریستوفر مارلو


 
مهدا رهگذر
معدل: 20
رتبه اول
مهناز یحیوی
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه یزدانی
معدل: 20
رتبه اول
زهرا ترابزاده
معدل: 19/93
رتبه دوم
مائده صفرعلی زاده
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه محمدی
معدل: 19/93
رتبه دوم
نسترن مسگری
معدل: 19/93
رتبه دوم
مطهره هروی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا یارلو
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهرنوش برینی
معدل: 19/86
رتبه سوم
آیسان قربانی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/2
زهرا پورابراهیم
معدل: 20
رتبه اول
هانیه جهانگیری
معدل: 20
رتبه اول
حنانه ترک پور
معدل: 20
رتبه اول
زهرا سادات شاهمرادی
معدل: 20
رتبه اول
ضحی استادی مقدم
معدل: 19/93
رتبه دوم
زینب انصاری
معدل: 19/93
رتبه دوم
نازنین رادمهر
معدل: 19/93
رتبه دوم
سارا عزیز آبادی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه محسنی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مریم بیرجند
معدل: 19/86
رتبه سوم
پرند حیدری
معدل: 19/86
رتبه سوم
آیناز قهرمانی
معدل: 19/86
رتبه سوم
مهرناز محمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
فاطمه علی خواه
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/3
سارا احدی
معدل: 20
رتبه اول
ریحانه جعفری
معدل: 20
رتبه اول
نگین حسین پور
معدل: 20
رتبه اول
یگانه سعیدی
معدل: 20
رتبه اول
عارفه صادقی
معدل: 20
رتبه اول
محیا صباغیان
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه ریحانی پور
معدل: 19/93
رتبه دوم
حنانه عباچی
معدل: 19/93
رتبه دوم
صنم کریمی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا صلح جو
معدل: 19/86
رتبه سوم
عسل نقشین
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/4
فاطمه شاطر
معدل: 20
رتبه اول
شقایق سادات صفوی
معدل: 20
رتبه اول
نفیسه عتیقی
معدل: 20
رتبه اول
زهرا حیدری
معدل: 19/93
رتبه دوم
یسنا حسن پور
معدل: 19/93
رتبه دوم
آیدا بیابانی
معدل: 19/86
رتبه سوم
پگاه تشکری موحد
معدل: 19/86
رتبه سوم
هلیا عسگری
معدل: 19/86
رتبه سوم
فاطمه محمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
مائده یارمحمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/5
سیده فاطمه باقری نیا
معدل: 20
رتبه اول
معصومه حروفی
معدل: 20
رتبه اول
سارا نانکلی
معدل: 20
رتبه اول
سحر آزاد
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا ابومعاش
معدل: 19/86
رتبه دوم
یلدا امیری
معدل: 19/86
رتبه دوم
سارا حسینی
معدل: 19/86
رتبه دوم
فاطمه صفری
معدل: 19/86
رتبه دوم
فاطمه عباسی
معدل: 19/86
رتبه دوم
ثریا جودی
معدل: 19/86
رتبه سوم
ندا فرجی
معدل: 19/86
رتبه سوم

رسول الله (صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله) :
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.