لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت دوم
خردادماه 1396

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
انسیه آقازاده
کلاس: 9/1
زهرا گل پرور
کلاس: 9/1
سارا ربانی
کلاس: 9/1
آتنا امین نژاد
کلاس: 9/2
نیلوفر جلیلی
کلاس: 9/2
ملیکا ذوقی
کلاس: 9/2
فاطمه عزیزی
کلاس: 9/2
مهدیس اقبالی
کلاس: 9/3
مبینا تنهارو
کلاس: 9/3
سحر حقانی
کلاس: 9/3
مهرنوش محمدی
کلاس: 9/3
ملیکا معصوم بیگی
کلاس: 9/3
حدیثه یوسفی رامندی
کلاس: 9/3
مهدیه رحیمی
کلاس: 9/4
طاهره عبداله زاده
کلاس: 9/4
فاطمه عزیزی فر
کلاس: 9/4
 
ریحانه منصفی
کلاس: 9/4

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.
کریستوفر مارلو


 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/1
آرمینا شاه رضایی
معدل: 19/98
رتبه اول
زهرا مولایی نیا
معدل: 19/98
رتبه اول
حانیه مهدیان
معدل: 19/98
رتبه اول
نیلوفر سلطانی
معدل: 19/95
رتبه دوم
مائده اقبالی
معدل: 19/93
رتبه سوم
نیوشا رستمی
معدل: 19/93
رتبه سوم
آتنا کربلایی
معدل: 19/93
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/2
پریسا قدیمی
معدل: 19/95
رتبه اول
فاطمه شاهوردی
معدل: 19/95
رتبه اول
فاطمه یحیی
معدل: 19/95
رتبه اول
فاطمه عباسیان
معدل: 19/93
رتبه دوم
نگار جلال نژاد
معدل: 19/90
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/3
کوثر آل علی
معدل: 19/98
رتبه اول
مبینا کلانتری
معدل: 19/93
رتبه دوم
محدثه سلحشوری
معدل: 19/88
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/4
مطهره بزرگی
معدل: 19/98
رتبه اول
ریحانه سادات سیدحسینی
معدل: 19/98
رتبه اول
نرگس شیدایی
معدل: 19/98
رتبه اول
شقایق محمودی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فائزه بدلی
معدل: 19/90
رتبه سوم

رسول الله (صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله) :
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.