لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت اول
دی ماه 1399

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
مهسا سیف اله دخت
کلاس 7/3
 
آنیتا محمدپور
کلاس 7/2
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/1
ریحانه حمزه لو
معدل: 20
رتبه اول
هستی کلانتری
معدل: 20
رتبه اول
رزا فرج نژاد
معدل: 20
رتبه اول
سحر پیرعلائی
معدل: 19/93
رتبه دوم
 
نیکو مظفرپور
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/2
شهناز امیری قهی
معدل: 20
رتبه اول
طوبی صحرا پور
معدل: 19/86
رتبه دوم
مریم سادات اوجاقی
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/3
فاطمه خوشرنگ
معدل: 20
رتبه اول
نگار صادقی
معدل: 20
رتبه اول
نرگس تقی زاده
معدل: 19/86
رتبه دوم
مهشید یوسف زاده
معدل: 19/86
رتبه دوم
ریحانه احسانی
معدل: 19/79
رتبه سوم
ریحانه زارعی
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/4
ثنا پور جلال
معدل: 19/93
رتبه اول
هلیا درگاهی
معدل: 19/93
رتبه اول
نرگس محمدپور
معدل: 19/93
رتبه اول
ثمینا حسین پور
معدل: 19/86
رتبه دوم
مینا فخری
معدل: 19/86
رتبه دوم
آیدا خانی
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/5
الناز محمدی
معدل: 20
رتبه اول
 
شیوا نجاتی
معدل: 20
رتبه اول
نیلیا لک کمری
معدل: 19/93
رتبه دوم

 
عسل تنها
معدل: 19/86
رتبه سوم
یلدا ماستری فراهانی
معدل: 19/86
رتبه سوم

امام باقر ( عليه السلام ) فرمودند:
شيعه ما در هر كجا هست يا بهترين است يا يكي از بهترين ها.