لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت اول
دی ماه 1397

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
ستاره ابوحمزه
کلاس 7/1
تینا شهرابی
کلاس 7/2
مهسا محمدپور
کلاس 7/2
هانیه یارلو
کلاس 7/2
آناهیتا مهری
کلاس 7/4
مهدیس آقابابایی
کلاس 7/5

 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/1
ریحانه شیاعدار
معدل: 20
رتبه اول
ملیکا نجفی
معدل: 20
رتبه اول
صدیقه یزدانی
معدل: 20
رتبه اول
نازنین گرامی فرد
معدل: 19/93
رتبه دوم
سحر عبداله زاده
معدل: 19/93
رتبه دوم
مریم افروزی
معدل: 19/86
رتبه سوم
مهدیس سلیمانی زاده
معدل: 19/86
رتبه سوم
هلیا فروغی
معدل: 19/86
رتبه سوم
فاطمه موسوی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/2
زهرا سادات روشنی
معدل: 20
رتبه اول
یاس محبی
معدل: 20
رتبه اول
هانیه محمد
معدل: 20
رتبه اول
الینا مرادی
معدل: 20
رتبه اول
نسترن صدیقی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مریم تیزچنگ
معدل: 19/93
رتبه دوم
مبینا نیک نام
معدل: 19/79
رتبه سوم
هلنا وثوقی
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/3
کیمیا قیامی
معدل: 20
رتبه اول
پرنیا بهاری
معدل: 19/93
رتبه دوم
سارا حیدری
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه نادری
معدل: 19/93
رتبه دوم
شهرزاد شاه میرزایی
معدل: 19/86
رتبه سوم
مهدیه کریمی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/4
سماء بیرانوند
معدل: 20
رتبه اول
ستایش خیرخواه
معدل: 20
رتبه اول
هلیا کرمی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زینب اتابکی
معدل: 19/86
رتبه سوم
مهرناز حکیم
معدل: 19/86
رتبه سوم
نیکتا صباغی
معدل: 19/86
رتبه سوم
شیدا نجاتی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/5
مائده حسن سلطانیه
معدل: 20
رتبه اول
ریحانه صالحی
معدل: 20
رتبه اول
سها عسگری
معدل: 20
رتبه اول
عسل فروتن
معدل: 20
رتبه اول

 
بیتا میرزایی
معدل: 20
رتبه اول
ثمین عابدکیخانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا فضلی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مانیا مرادی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه زهرا منتظری
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه احمد
معدل: 19/86
رتبه سوم
عارفه چیت ساز
معدل: 19/86
رتبه سوم

 

امام باقر ( عليه السلام ) فرمودند:
شيعه ما در هر كجا هست يا بهترين است يا يكي از بهترين ها.