لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت اول
دی ماه 1396

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست

فضه گنجی
کلاس: 7/4


 

ملینا خسروی
کلاس: 7/5


 

ملیکا جلال مهر
کلاس: 7/5


 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/1
هلیا عبدالهی
معدل: 20
رتبه اول
حنانه کلاته
معدل: 20
رتبه اول
مهسا سادات میرنظامی
معدل: 20
رتبه اول
زهرا مختاری
معدل: 19/93
رتبه دوم
تکتم دواچیان
معدل: 19/86
رتبه سوم
ریحانه سهرابی
معدل: 19/86
رتبه سوم
محدثه غفاری
معدل: 19/86
رتبه سوم
سارا خوش رو
معدل: 19/86
رتبه سوم
حدیث میرزایی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/2
سارا سالک
معدل: 20
رتبه اول
سارا ولدی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه نظری
معدل: 19/93
رتبه دوم
نگار صادقی
معدل: 19/93
رتبه دوم
محدثه کاظمی
معدل: 19/86
رتبه سوم
مینا مجیدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
ساغر ملک محمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/3
تینا فتحی
معدل: 19/93
رتبه اول
مائده میرزایی
معدل: 19/93
رتبه اول
مبینا آباد
معدل: 19/86
رتبه دوم
زهرا رحیمی
معدل: 19/86
رتبه دوم
فاطمه فخیمی
معدل: 19/79
رتبه سوم
فاطمه ایلکا
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/4
زهرا جالینوس
معدل: 19/86
رتبه اول
زهرا آلبا
معدل: 19/79
رتبه اول
پانیذ باشیان
معدل: 19/79
رتبه اول
فاطمه خورسندی
معدل: 19/79
رتبه اول
کیمیا نوروز آقاباقر
معدل: 19/79
رتبه اول
فاطمه سادات هاشمی
معدل: 19/79
رتبه اول
مائده سادات موسویان
معدل: 19/71
رتبه دوم
زهرا غمیلویی
معدل: 19/64
رتبه سوم
مهفام مصطفوی نژاد
معدل: 19/64
رتبه سوم
الهام نظری
معدل: 19/64
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/5
ملینا کردی
معدل: 20
رتبه اول
نازنین کوهساری
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه فراهانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
آتنا قربانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
ملینا مهاجرین
معدل: 19/93
رتبه دوم
کتایون طاهری
معدل: 19/86
رتبه سوم

امام باقر ( عليه السلام ) فرمودند:
شيعه ما در هر كجا هست يا بهترين است يا يكي از بهترين ها.

دانش آموزان معدل 19 به بالا
دانش آموزان کلاس 7/1
نام ونام خانوادگی معدل
حدیث میرزایی 19/79
سارینا صدیق 19/79
مهشید رفیع 19/71
مبینا قاسمی 19/71
فرناز کریمی 19/71
آوا سادات عبدمنافی 19/64
روژان مجاور رضایی 19/64
فاطمه بنی آقا 19/50
اسماء سروری 19/50
آنیتا کرمانشاه 19/36
حنانه علی زاده 19/29
الهه رستم خانی 19/29
مهدیه نظرزاده 19/29
رومینا فضل اله 19/21
سبا مشهدی 19/14
فاطمه شیرازیان 19/07
دانش آموزان کلاس 7/2
نام ونام خانوادگی معدل
فاطمه میرشجاعی 19/79
عاطفه نقوی الحسینی 19/79
لیلا خبازی 19/71
حنانه شیرگیر 19/71
حدیثه جباری 19/64
ملیکا رویوران 19/64
مهدا راجی 19/64
فاطمه کدیور 19/64
کتایون بحیرایی 19/57
مهشید صدیقی 19/57
صنم ابراهیمی مهر 19/50
دیانا بلوری 19/43
ستایش رستمی 19/43
مونا حسن آبادی 19/21
نسترن قدسی 19/21
کیمیا محمدی 19/21
بهار منصوری 19/07
دانش آموزان کلاس 7/3
نام و نام خانوادگی معدل
فاطمه حیدری 19/71
الینا گل بابایی 19/71
ستایش محمودی 19/71
مهدیه حاجی محمدی 19/64
ملیکا شیخلو 19/57
فاطمه معینی 19/57
مطهره مولوی 19/57
نادیان پورعلی درخشان 19/50
ساناز محمدی 19/50
مبینا پورفتحی 19/36
محدثه کاظم پور 19/36
یگانه یوسفی 19/36
زهره رستم مظاهری 19/29
سارینا سیمان رام 19/29
ملیکا کریمی 19/29
نازنین سادات حسینی 19/14
دانش آموزان کلاس 7/4
نام ونام خانوادگی معدل
پریسا جراسمیان 19/57
درسا قادری 19/50
راشین هوشنگی 19/50
سیده ریحانه حسینی نسب 19/43
ستایش قاسمی 19/43
ریحانه بادامچی 19/36
سیده سارا امیرابراهیمی 19/36
کیمیا جوادی 19/21
زهرا رستمی 19/14
ملیکا محمودی 19/14
دانش آموزان کلاس 7/5
نام و نام خانوادگی معدل
مهدیه حیدری ولنی 19/79
حنانه انفرادی 19/71
زینب پورشفیع 19/71
سیده زینب ثامنیان 19/71
زینب سادات مهدوی نژاد 19/71
مبینا صیاد 19/64
فاطمه پیله فروشها 19/57
محدثه ظهوری پور 19/50
زهرا حر 19/43
مبینا جعفرمدار 19/43
جیران فرجی 19/43
بیتا کاشانی 19/21
مبینا اژدر 19

یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید.                                برایان تریسی