لا حَولِ وَ لا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم

 

برگزيدگان امتحانات نوبت اول
دی ماه 1398

 
 
کیمیا قیامی
کلاس 8/2
 
شیدا نجاتی
کلاس 8/3
آناهیتا مهری
کلاس 8/3
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/1
مهدیس آقابابائی
معدل: 20

رتبه اول
سماء بیرانوند
معدل: 20
رتبه اول
غزل رستمی
معدل: 20
رتبه اول
مانیا مرادی
معدل: 19/93
رتبه دوم
هلیا کرمی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه احمد
معدل: 19/93
رتبه دوم
سارا حیدری
معدل: 19/86

رتبه سوم
زهرا سادات روشنی
معدل: 19/86
رتبه سوم
نازنین زهرا گرامی فرد
معدل: 19/86
رتبه: سوم
فاطمه نادری
معدل:19/86
رتبه: سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/2
نسترن صدیقی نهاد
معدل: 20
رتبه: اول
یاس محبی
معدل: 20
رتبه: اول
فاطمه زهرا منتظری
معدل: 20
رتبه اول
ستایش رئیسی
معدل: 20
رتبه اول
ستایش خیرخواه
معدل: 19/93
رتبه دوم
ثمین عابدکیخانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
هلنا وثوقی
معدل: 19/86
رتبه سوم
هستی هاشمی
معدل: 19/86
رتبه سوم
شهرزاد شاه میرزایی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/3
تینا شهرابی
معدل: 20
رتبه اول
هلیا سادات گل چه دوزها
معدل: 20
رتبه اول
ملیکا نجفی
معدل: 20
رتبه اول
زینب اتابکی
معدل: 19/93
رتبه دوم
ریحانه شیاعدار
معدل: 19/93
رتبه دوم
سارا عبدالهی
معدل: 19/93
رتبه دوم
سحر عبداله زاده
معدل: 19/86
رتبه سوم
سها عسگری همتا
معدل: 19/86
رتبه سوم
کیمیا واحدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
شاگرد 8/4
ستاره ابوحمزه
معدل: 20

رتبه اول
پرنیا بهاری
معدل: 20
رتبه اول
ریحانه صالحی
معدل: 19/93
رتبه دوم
هانیه محمد
معدل: 19/93
رتبه دوم
ملیکا وطن پور
معدل: 19/93
رتبه دوم
یگانه جعفری نیک
معدل: 19/79
رتبه سوم
مهدیس سلیمانی زاده
معدل: 19/79
رتبه سوم
حدیث قویدل
معدل: 19/79
رتبه سوم
مبینا معینی
معدل: 19/79
رتبه سوم
بیتا میرزایی
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/5
مریم افروزی
معدل: 20
رتبه اول
عسل فروتن
معدل: 20
رتبه اول
مهسا محمدپور
معدل: 20
رتبه اول
هانیه یارلو
معدل: 20
رتبه اول
مبینا سادات باقری
معدل: 19/93
رتبه دوم
نیکتا صباغی
معدل: 19/86
رتبه سوم
یگانه محسنی
معدل: 19/86
رتبه سوم


حضرت علی (علیه السلام)
هرگاه در پى‏ چیزى هستى، بلند همّت باش و آن‏گاه كه چیره شدى، در پیروزى كریم باش.