برترين هاي آزمون ورودی پنجمین دوره برنامه نویسی جاوا و اندروید

عزيزان، موفقيت شما را در آزمون برنامه نویسی جاوا و اندروید تبريك عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را در کسب مدارج عالی علمی، آرزومندیم.

ملیکا رویوران
امتیاز: 199
فاطمه جمالزاده
امتیاز: 203
فاطمه محسنی
امتیاز: 225
نیلوفر آب آذری
امتیاز: 205
آتوسا مصطفائی
امتیاز: 211
سارا عزیزآبادی
امتیاز: 215
عاطفه نقوی الحسینی
امتیاز: 197
نورا جعفری
امتیاز: 217
سارا ولدی
امتیاز: 201
 
یلدا امیری
امتیاز: 213