لا حَولِ وَ لا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم

 

برگزيدگان امتحانات نوبت اول
دی ماه 1396


 
دانش آموز ممتاز معدل بیست

هانیه موسوی
کلاس: 9/5


دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/1
زهرا ترابزاده
معدل: 20
رتبه اول
مهدا رهگذر
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه محمدی
معدل: 20
رتبه اول
زهرا یارلو
معدل: 20
رتبه اول
مهناز یحیوی
معدل: 20
رتبه اول
مهرنوش برینی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زینب محمدی
معدل: 19/93
رتبه دوم
نسترن مسگری
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه یزدانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مرضیه رفعیان
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
مائده صفرعلی زاده
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
مطهره هروی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/2
ضحی استادی مقدم
معدل: 20
رتبه اول
زهرا پورابراهیم
معدل: 20
رتبه اول
زینب انصاری
معدل: 19/93
رتبه دوم
سارا عزیزآبادی
معدل: 19/93
رتبه دوم
آیناز قهرمانی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/3
نگین حسین پور
معدل: 20
رتبه اول
محیا صباغیان
معدل: 20
رتبه اول
عارفه صادقی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه ریحانی پور
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/4
آیدا بیابانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
هلیا عسگری
معدل: 19/93
رتبه دوم
یسنا حسن پور
معدل: 19/93
رتبه سوم
شقایق سادات صفوی
معدل: 19/86
رتبه سوم
زهرا حیدری
معدل: 19/86
رتبه سوم
فاطمه محمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
مائده یارمحمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/5
فاطمه باقری نیا
معدل: 20
رتبه اول
معصومه حروفی
معدل: 20
رتبه اول
زهرا شریفیان
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه صفری
معدل: 20
رتبه اول
سارا نانکلی
معدل: 20
رتبه اول
سارا حسینی
معدل: 19/93
رتبه دوم
یلدا امیری
معدل: 19/93
رتبه دوم
سحر آزاد
معدل: 19/79
رتبه سومقال علی(علیه السلام) فرمودند:
فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ ‏تر مى ‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى ‏گردد.
 
دانش آموزان معدل 19 به بالا
دانش آموزان کلاس 9/1
نام و نام خانوادگی معدل
مبینا رجبی 19/50
فاطمه رعیتی 19/29
هدی فیضی 19/29
بیتا یوسفی 19/29
سمانه ابراهیم آذر 19/21
سارا خندانی 19/14
فاطمه آذر افروز 19/07
الهام رحیمی 19/07
آیسان قربانی 19
دانش آموزان کلاس 9/2
نام و نام خانوادگی معدل
حانیه جهانگیری 19/79
پرند حیدری 19/79
زهرا شاهمرادی 19/79
فاطمه علی خواه 19/79
حنانه ترک پور 19/71
آیدا بیاتی 19/64
مریم بیرجندی 19/64
مطهره معینی نژاد 19/50
فاطمه محسنی 19/43
مهرناز محمدی 19/43
نازنین رادمهر 19/21
فاطمه محمدی 19/21
زهرا امین صابر 19/14
زهرا امانی 19/07
دانش آموزان کلاس 9/3
نام ونام خانوادگی معدل
یگانه سعیدی 19/79
حنانه عباچی 19/79
زهرا صلح جو 19/71
ریحانه جعفری 19/64
زهرا سادات هژبر 19/64
مبینا نصرتی 19/57
سارا احدی 19/50
صنم کریمی 19/50
مهسا نفراحمدور 19/50
ریحانه محمدی 19/43
عسل نقشین 19/43
مطهره میرزایی 19/36
مهدیس برهمت 19/14
نرگس محمدامیری 19
دانش آموزان کلاس 9/4
نام و نام خانوادگی معدل
پگاه تشکری موحد 19/50
زهرا سادات کشفی 19/43
مهشاد چگینی 19/36
سارا یارلو 19/36
یگانه رحیمی 19
دانش آموزان کلاس 9/5
نام و نام خانوادگی معدل
محدثه جمعه 19/71
مبینا داودی 19/71
ندا فرجی 19/64
زینب پناهی 19/57
فاطمه عباسی 19/57
مبینا اعظمیان 19/50
ثریا جودی 19/43
نورا جعفری 19/29
حنانه سادات حجازی 19/29
زینب کریمی 19/29
زهرا ابومعاش 19

پیامبر خدا (صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم) :
فـرشتگان، بـال هاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى ‏طلبند.