لا حَولِ وَ لا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم

 

برگزيدگان امتحانات نوبت اول
دی ماه 1399


 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
کیمیا قیامی
کلاس 9/5
شیدا نجاتی
کلاس 9/4
آناهیتا مهری
کلاس 9/5


دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/1
عسل فروتن
معدل: 19/93
رتبه اول
ستاره ابوحمزه
معدل: 19/86
رتبه دوم
مهدیس سلیمانی زاده
معدل: 19/86
رتبه دوم
مائده حسن سلطانیه
معدل: 19/79
رتبه سوم
مانیا مرادی
معدل: 19/79
رتبه سوم
فاطمه زهرا منتظری
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/2
هانیه یارلو
معدل: 20
رتبه اول
ثمین عابدکیخانی
معدل: 19/93
رتبه دوم
ملیکا نجفی
معدل: 19/93
رتبه دوم
سیده نگار آزاد بخت
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/3
مهدیه طالبلو
معدل: 20
رتبه اول
هانیه محمد
معدل: 20
رتبه اول
هلیا کرمی
معدل: 19/86
رتبه دوم
سحر عبداله زاده
معدل: 19/86
رتبه دوم
نفیسه حسنلو
معدل: 19/71
رتبه سوم
ریحانه شیاعدار
معدل: 19/71
رتبه سوم