لا حَولِ وَ لا قُوَّهَ اِلّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم

 

برگزيدگان امتحانات نوبت اول
دی ماه 1398


 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
 
فضه گنجی
کلاس 9/4
 


دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/1
سارا سالک سعادت
معدل: 20
رتبه اول
کتایون طاهری
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه فراهانی
معدل: 20
رتبه اول
هلیا عبدالهی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطیما احمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/2
ملینا خسروی
معدل: 20
رتبه اول
زهرا رحیمی
معدل: 20
رتبه اول
مائده میرزایی موحد
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهلا سادات میرنظامی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهدا راجی
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/3
نگار صادقی
معدل: 20
رتبه اول
کتایون بحیرایی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهدیه حاج محمدی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مینا مجیدی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه معینی
معدل: 19/93
رتبه دوم
مائده سادات موسویان
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهفام مصطفوی نژاد
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
ملیکا شیخلو
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/4
نیلوفر فرنگی
معدل: 20
رتبه اول
نازنین کوهساری
معدل: 20
رتبه اول
ستایش محمودیان
معدل: 19/93
رتبه دوم
نادیا پورعلی درخشان
معدل: 19/71
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 9/5
 
تینا فتحی
معدل: 20
رتبه اول
 
تکتم دواچیان
معدل: 19/93
رتبه دوم
مبینا قاسمی
معدل: 19/93
رتبه دوم
محدثه غفاری
معدل: 19/71
رتبه سومقال علی(علیه السلام) فرمودند:
فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ ‏تر مى ‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى ‏گردد.