لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت دوم
خردادماه 1396

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
زهرا احدزاده
کلاس: 7/1
زهرا احدی
کلاس: 7/1
حنانه سادات دهقانی
کلاس: 7/1
مبینا سرخیل
کلاس: 7/1
یاسمن صادقی
کلاس: 7/1
فائزه آرد فروش
کلاس: 7/2
سیده مروارید جمالی
کلاس: 7/2
مریم بانو صیادی
کلاس: 7/3
زهرا رحمت پور
کلاس: 7/4
بهاره سبزعلی پور
کلاس: 7/4
نازنین زهرا قزوینی
کلاس: 7/4
مبینا معتمد کیان
کلاس: 7/4
مریم سادات میرمحمدی
کلاس: 7/4
ساغر باقری پور
کلاس: 7/5
آیناز نژادی
کلاس: 7/5

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، بازهم می توانید.
آنتونی رابینز


 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/1
ریحانه قاسمی
معدل: 19/98
رتبه اول
فاطمه حسن پور
معدل: 19/95
رتبه دوم
عسل سحرخیز
معدل: 19/95
رتبه دوم
نازنین نیک نژاد
معدل: 19/95
رتبه دوم
مهدیس قربانی
معدل: 19/90
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/2
نیلوفر آب آذری
معدل: 19/98
رتبه اول
مبینا محمدی سفیدخانی
معدل: 19/98
رتبه اول
ریحانه باقری
معدل: 19/95
رتبه دوم
مائده جعفریان
معدل: 19/93
رتبه سوم
درسا کربلایی
معدل: 19/93
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/3
مریم جعفری
معدل: 19/98
رتبه اول
سیده سعیده حیدری
معدل: 19/95
رتبه دوم
روژان خلیق معینی
معدل: 19/90
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/4
الینا عرب احمدی
معدل: 19/95
رتبه اول
سماء میرکاظمی
معدل: 19/95
رتبه اول
فاطمه مؤذن
معدل: 19/90
رتبه دوم
سبا سادات جلیل زاده
معدل: 19/90
رتبه دوم
الهه زارعی
معدل: 19/88
رتبه سوم
فاطمه سیف اله برقانی
معدل: 19/88
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/5
ریحانه مقدسی
معدل: 19/95
رتبه اول
فاطمه راعی
معدل: 19/90
رتبه دوم
شیدا شاکر
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/6
پریسا عسگری
معدل: 19/98
رتبه اول
حنانه گل محمدی
معدل: 19/95
رتبه دوم
هانیه صحرادوست
معدل: 19/93
رتبه سوم
فاطمه جباری
معدل: 19/93
رتبه سوم

امام صادق(علیه السلام):
دوست ندارم جوانى از شما [شيعيان] را جز بر دو گونه ببينم:
دانشمند يا دانشجو.