لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت دوم
خردادماه 1397

 
دانش آموزان ممتاز
زهرا مختاری
کلاس: 7/1
زهرا حر
کلاس: 7/5
نازنین کوهساری
کلاس: 7/5

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، بازهم می توانید.
آنتونی رابینز


 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/1
تکتم دواچیان
معدل: 20
رتبه اول
ریحانه سهرابی
معدل: 20
رتبه اول
هلیا عبدالهی
معدل: 20
رتبه اول
محدثه غفاری
معدل: 20
رتبه اول
حنانه کلاته
معدل: 20
رتبه اول

 
مهلا سادات میرنظامی
معدل: 20
رتبه اول

 
مهشید رفیع
معدل: 19/93
رتبه دوم

 
آنیتا کرمانشاه
معدل: 19/93
رتبه دوم

 
مبینا قاسمی
معدل: 19/93
رتبه دوم

 
حدیث میرزایی
معدل: 19/93
رتبه دوم

 
سارا خوش رو
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
سارینا صدیق
معدل: 19/86
رتبه سوم
فرناز کریمی
معدل: 19/96
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/2
سارا سالک سعادت
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه کدیور
معدل: 20
رتبه اول
مبینا مجیدی
معدل: 20
رتبه اول
نگار صادقی
معدل: 19/93
رتبه دوم

 
حدیثه جباری
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
مهلا راجی
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
ملیکا رویوران
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
حنانه شیرگیر
معدل: 198/6
رتبه سوم

 
ساغر ملک محمدی
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
فاطمه نظری
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
عاطفه نقوی الحسینی
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
سارا ولدی
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/3
تینا فتحی
معدل: 20
رتبه اول

 
مائده میرزایی
معدل: 20
رتبه اول

 
ستایش محمودیان
معدل: 20
رتبه اول

 
مبینا آباد
معدل: 19/93
رتبه دوم
نادیا پورعلی درخشان
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه معینی
معدل: 19/93
رتبه دوم
فاطمه ایلکا
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/4
فضه گنجی
معدل: 20
رتبه اول
مائده سادات موسویان
معدل: 20
رتبه اول
کیمیا نوروز آقاباقر
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهفام مصطفوی نژاد
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا آلبا
معدل: 19/86
رتبه سوم
زهرا جالینوس
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
پریسا جراسمیان
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 7/5
ملیکا جلالی فر
معدل: 20
رتبه اول
کتایون طاهری
معدل: 20
رتبه اول
آتنا قربانی
معدل: 20
رتبه اول
ملینا خسروی
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه فراهانی
معدل: 20
رتبه اول
سیده زینب ثامنیان
معدل: 19/93
رتبه دوم

 
زینب سادات مهدوی نژاد
معدل: 19/93
رتبه دوم
مهدیه حیدری
معدل: 19/93
رتبه دوم
زینب پور شفیع
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
فاطمه پیله فروشها
معدل: 19/86
رتبه سوم

 
ملینا مهاجرین
معدل: 19/86
رتبه سوم

 

امام صادق(علیه السلام):
دوست ندارم جوانى از شما [شيعيان] را جز بر دو گونه ببينم:
دانشمند يا دانشجو.