لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت دوم
خردادماه 1396

 
دانش آموزان ممتاز ویژه معدل بیست
ضحی استادی مقدم
کلاس: 8/1
سیده فاطمه باقری نیا
کلاس: 8/1
فاطمه ریحانی پور
کلاس: 8/1
سارا نانکلی
کلاس: 8/1
زهرا یارلو
کلاس: 8/1
یسنا حسن پور
کلاس: 8/2
مرضیه رفیعیان
کلاس: 8/2
محیا صباغیان
کلاس: 8/2
فاطمه صفری
کلاس: 8/2
سارا عزیزآبادی
کلاس: 8/2
زهرا تراب زاده
کلاس: 8/2
مهرنوش برینی
کلاس: 8/3
نگین حسین پور
کلاس: 8/3
فاطمه شاطر
کلاس: 8/3
زینب انصاری
کلاس: 8/3
مهناز یحیوی
کلاس: 8/4
زهرا شریفیان
کلاس: 8/4
مهدا رهگذر
کلاس: 8/5
عارفه صادقی
کلاس: 8/5
زهرا پورابراهیم
کلاس: 8/5
فاطمه محمدی
کلاس: 8/5
نفیسه عتیقی
کلاس: 8/5
هانیه موسوی
کلاس: 8/5
هانیه موسوی
کلاس: 8/5

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
آنتونی رابینز


 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/1
حانیه جهانگیری
معدل: 19/98
رتبه اول
عسل نقشین
معدل: 19/98
رتبه اول
سارا حسینی
معدل: 19/95
رتبه دوم
پرند حیدری
معدل: 19/95
رتبه دوم
مطهره هروی
معدل: 19/95
رتبه دوم
محدثه جمعه
معدل: 19/90
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/2
سحر آزاد
معدل: 19/98
رتبه اول
فاطمه زهرا حسین زاده
معدل: 19/98
رتبه اول
فاطمه محمدی
معدل: 19/98
رتبه اول
نسترن مسگری
معدل: 19/95
رتبه دوم
صنم کریمی
معدل: 19/93
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/3
سارا احدی
معدل: 19/93
رتبه اول
آیدا بیابانی
معدل: 19/93
رتبه اول
آیدا بیاتی
معدل: 19/93
رتبه اول
فاطمه علیخواه
معدل: 19/90
رتبه دوم
آیسان قربانی
معدل: 19/88
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/4
زهرا حیدری
معدل: 19/98
رتبه اول
معصومه حروفی
معدل: 19/95
رتبه دوم
شقایق صفوی
معدل: 19/95
رتبه دوم
ریحانه محمدی
معدل: 19/95
رتبه دوم
یلدا امیری ندا
معدل: 19/93
رتبه سوم
زینب محمدی
معدل: 19/93
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/5
زهرا سادات شاهمرادی
معدل: 19/95
رتبه اول
حنانه عباچی
معدل: 19/95
رتبه اول
هلیا عسگری
معدل: 19/95
رتبه اول
مائده صفرعلی زاده
معدل: 19/88
رتبه دوم
فاطمه عباسی
معدل: 19/88
رتبه دوم
مائده یارمحمدی
معدل: 19/88
رتبه دوم
مبینا داودی
معدل: 19/86
رتبه سوم

امام علی(علیه السلام):
زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.