لا حَولِ وَ لاقُوّهََ اِلَّا بِاللهِ العَلیِ العَظیم


برگزیـدگان امتحـانات نوبت دوم
خردادماه 1400

 
دانش آموزان ممتاز معدل بیست
آیدا امینی
کلاس: 8/1
زهرا ابراهیمی
کلاس: 8/1
حنانه رجبی
کلاس: 8/2
عسل صداقت پور
کلاس: 8/3
نازنین زهرا اسدی
کلاس: 8/4
نورا سادات محسنی
کلاس: 8/5
مطهره خلج طهرانی
کلاس: 8/5

راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن.
آنتونی رابینز


 
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/1
حنانه سرخیل
معدل: 20
رتبه اول
هانیه شاه کرمی
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه یارلو
معدل: 20
رتبه اول
کیمیا شیرافکن
معدل: 19/86
رتبه دوم
بهاره اصغری
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/2
زهرا دایری
معدل: 20
رتبه اول
هستی وظیفه دان
معدل: 20
رتبه اول
زهرا ستوده
معدل: 19/86
رتبه دوم
زینب عطری پور
معدل: 19/86
رتبه دوم
هانیه مستعلی
معدل: 19/79
رتبه سوم
فاطمه میرزامحمدی
معدل: 19/79
رتبه سوم
فاطمه اناری
معدل: 19/79
رتبه سوم
یسنا ولی نژاد
معدل: 19/79
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/3
بهاره اله وردی
معدل: 20
رتبه اول
مبینا پاک زاد
معدل: 20
رتبه اول
ستایش حسنلو
معدل: 20
رتبه اول
فاطمه خادمی
معدل: 20
رتبه اول
معصومه اسدی تفرشی
معدل: 19/93
رتبه دوم
سونیا میرزازاده
معدل: 19/93
رتبه دوم
هلیا رحیمی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا ظریف
معدل: 19/86
رتبه سوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/4
معصومه امینی
معدل: 20
رتبه اول
حدیثه سعیدی پور
معدل: 20
رتبه اول
سیده سارا حسینی نسب
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا مومنی
معدل: 19/93
رتبه دوم
کیانا بخشی
معدل: 19/86
رتبه سوم
نازنین نوروزی
معدل: 19/86
رتبه سوم
زهرا فرناد
معدل: 19/93
رتبه دوم
دانش آموزان شاگرد اول، دوم و سوم کلاس 8/5
پریا جراسمیان
معدل: 20
رتبه اول
عسل حسنی
معدل: 20
رتبه اول
غزل آقایی
معدل: 19/93
رتبه دوم
زینب سپهری
معدل: 19/93
رتبه دوم
زهرا فرناد
معدل: 19/93
رتبه دوم
زینب هاشمی
معدل: 19/93
رتبه دوم
بهار ابراهیم خلیل تبریزی
معدل: 19/86
رتبه سوم

امام علی(علیه السلام):
زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.