خوشبخت کسی است که به یکی از دو چیز دسترسی دارد:
کتاب خوب و  یا دوستانی که اهل کتاب باشند.    
ویکتور هوگو

گروه سنی کتب

آماده سازی کتابخانه

آشنایی دانش آموزان پایه هفتم و شروع عضوگیری در کتابخانه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی.


اوقاتی در کتابخانه

تهیه کتب جدید که شامل: علمی، تاریخی، رمان، داستان کوتاه، دفاع مقدس و مذهبی برای سال تحصیلی جدید.