قابل توجه اولیای گرامی

اولیای گرامی و دانش آموز عزیز،  لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:
ـ فرم های ثبت نام با خودکار آبی خوانا، بدون خدشه و خط خوردگی پر شود.
ـ از تا کردن فرم ها جدّاً خودداری نمایید.
ـ مدارک لازم جهت ثبت نام بصورت کامل آورده شود (از پذیرفتن مدارک ناقص معذوریم).
ـ در پر کردن فرم ثبت نام چنانچه به مستندات (فرهنگی، ایثارگر، جانباری، حضانت با پدر یا مادر و پزشکی) نیاز می باشد اصل و کپی آن را در هنگام ثبت نام حتماً به همراه داشته باشید.
ـ اگر پدر و مادر تحصیلات ابتدایی دارند، لطفاً آخرین مدرک تحصیلی را بهمراه بیاورند.
با تشکر
مدیریت دبیرستان هاجر

 
فرم ثبت نام سال تحصیلی 1402 ـ 1401
آیین نامه انضباطی