سؤالات و كليد سؤالات امتحانات
ترم دوم

سال تحصیلی 1401-1400


به محض دریافت کلید سئوالات از اداره آموزش و پرورش،
سؤال و كليد سؤال بر روي سايت قرار خواهد گرفت. 

سؤال و کلید سؤال ریاضی هفتم

توسط : admin | تاریخ : 1401/03/07 | نظرات

سؤال و کلید سؤال ریاضی پایه هشتم

توسط : admin | تاریخ : 1401/03/07 | نظرات

سؤال و کلید سؤال پیام های آسمان پایه هفتم


توسط : admin | تاریخ : 1401/03/01 | نظرات

سؤال و کلید سؤال پیام های آسمان پایه هشتم


توسط : admin | تاریخ : 1401/03/01 | نظرات

اصلاحیه کلید سوالات (سوال های ۵و۱۳) ریاضی هفتم

توسط : admin | تاریخ : 1401/03/07 | نظرات